SI / prikkelgevoeligheid

Onze zintuigen geven informatie, die wij nodig hebben om te kunnen overleven en te kunnen functioneren in het dagelijkse leven. We moeten ons veilig voelen en ons kunnen aanpassen aan de steeds wisselende omstandigheden. De zintuigen ontvangen informatie van zowel binnen als buiten ons lichaam. Als we het over zintuigen hebben, denken we meestal aan de ogen, oren, reuk, smaak en de tastzin. Heel belangrijk zijn echter ook onze zgn. “verborgen” zintuigen: het evenwichtsorgaan, het gevoel uit de spieren en gewrichten en het gevoel vanuit onze inwendige organen. Bij activiteiten gebruiken we diverse zintuigen tegelijkertijd. De informatie die via de zintuigen binnenkomt, komt samen in het zenuwstelsel en dit zorgt er voor dat de informatie goed wordt verwerkt. Zo weten we steeds wat er in ons lichaam en in de omgeving aan de hand is en kunnen we daar adequaat op reageren. De zintuigen spelen ook een belangrijke rol in het regelen van de activatie en alertheid.

Bij sommige kinderen verloopt de verwerking van informatie, die vanuit de zintuigen binnenkomt niet zo vanzelfsprekend en soepel als het eigenlijk zou moeten. Zij nemen informatie rommelig waar, ervaren prikkels sterker of juist minder sterk dan hun leeftijdsgenootjes.

 

Behandeling

Bij de behandeling van sensorische informatieverwerking staat centraal, dat zowel de ouder als het kind de prikkelgevoeligheid gaat leren herkennen en hiermee leert om te gaan. Hierdoor zal de prikkelregulatie verbeteren en de sensorische gevoeligheid afnemen. Afhankelijk van de leeftijd van het kind en de hulpvraag wordt de behandeling gegeven samen met de ouder (OKI-B) of individueel met het kind, waarbij de ouder observeert of op school. Dit kan zowel individueel als in een klein groepje.

Na onderzoek wordt met ouders besloten welk behandeltraject gevolgd zal worden.

Voor wie

Voor kinderen met:

  • prikkelgevoeligheid, regulatieproblemen
  • vertraagde (senso)motorische ontwikkeling
  • emotionele- of gedragsproblemen
  • psychiatrische stoornissen (ASS, AD(H)D)
  • hechtingsproblematiek of onveiligheid
  • visuele, auditieve of fysieke beperking
  • mentale ontwikkelingsstoornis
Kinderfysiotherapie bij prikkelgevoeligheid