12 – 18 jaar

Er wordt van tieners veel gevraagd. Zowel mentaal, fysiek als emotioneel is dit een zware periode, waar elk kind doorheen moet naar volwassenheid. Er ontstaan in deze periode complexe situaties, waarin voor de directe omgeving van de tiener de oorspronkelijke oorzaak niet meer altijd duidelijk is. Door fysieke en mentale overbelasting, kan een tiener nog emotioneler worden. Maar andersom komt het ook voor: emoties die fysieke klachten veroorzaken. Een kinderfysiotherapeut kan helpen bepaalde fysieke klachten uit te sluiten of juist door gericht bewegen de tiener positief te stimuleren. Middels sport en spel kan er meer balans bij een tiener gecreërd worden.

Ook in deze leeftijdsgroep zijn er veel klachten groei- en of sportgerelateerd. Kleine aanpassingen in de belasting kunnen soms al veel helpen in het klachtenpatroon.