Zorgverzekeraars

 

Wij hebben niet met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten, nl. niet met Zorg en Zekerheid en niet met Caresq.
Behandelingen kinderfysiotherapie worden minimaal 18 keer vergoed binnen de basisverzekering. Kinderen onder de 18 jaar betalen geen premie ziektekosten en betalen daarom geen eigen risico. Iedere zorgverzekeraar heeft zijn eigen eisen t.a.v.  verwijsbrieven, behandeling aan huis, behandeling op scholen en deelname CQ- index.

 

  • Voor onderzoek en kortdurende behandelingen kunt u zonder verwijsbrief van een arts terecht bij uw kinderfysiotherapeut.
  • Voor langdurige behandeltrajecten is meestal een verwijsbrief nodig van de medisch specialist.
  • Een aantal zorgverzekeraars vergoeden kinderfysiotherapie op scholen, als er gewerkt wordt volgens het “gedragsprotocol kinderfysiotherapie op het basisonderwijs”.