Kleuters

Vanaf 4 jaar oud gaat een kleuter naar de kleuterklas op de basisschool. Hier wordt een begin gemaakt met het leren léren. Motorisch kan de kleuter al veel. Op school worden deze motorische vaardigheden spelenderwijs van de grove uitvoering naar een geautomatiseerde nauwkeurige uitvoering gebracht. Dit gebeurt door het voordoen door de leerkracht, het kijken naar de klasgenootjes en vooral door het plezier van het samen doen. Maar ook wordt er spelenderwijs een start gemaakt met het schrijven. Dit als voorbereiding op groep 3. Verschillen in de mate van vaardigheid tussen de kleuters zullen er altijd zijn, maar als uw kind niet mee kan komen, is dit niet prettig. Een kinderfysiotherapeut kan mogelijk hierbij helpen.

Voorbeelden: niet een bal kunnen vangen, mikken of schoppen, niet kunnen hinkelen of (touwtje) springen, heel groot in de motoriek (onhandig), het onvoldoende samenwerken van de handen, incomplete schrijfbeweging al zichtbaar in het tekenen.

Mocht u vragen hebben over de motorische ontwikkeling van uw kleuter, dan kan u zonder verwijzing van een arts bij ons terecht.

Kinderfysiotherapie voor kleuters