Basisschoolperiode

Op de basisschool staat het leren zelf voorop en gaat men er vanuit, dat de motoriek een bepaald niveau heeft bereikt. In groep 3 en 4 leert het kind nog twee gecompliceerde motorische vaardigheden: zwemmen en schrijven. Beide vaardigheden vergen belangrijke basisvoorwaarden. Indien er op school of door ouders bijzonderheden worden opgemerkt, kan de hulp van een kinderfysiotherapeut ingeroepen worden.

Kinderen gaan vaak voor het eerst sporten en worden lid van een vereniging. Sport kan op diverse niveau’s uitgevoerd worden. Daardoor kunnen de eerste sportblessures en sportgerelateerde ongelukken ontstaan. Net als volwassenen, is bij kinderen de kinderfysiotherapeut de aangewezen persoon om bij het herstel te helpen.

Aan het einde van de basisschool start de groeispurt. In deze periode kunnen er diverse groeigerelateerde problemen ontstaan. Bij twijfel over de ernst van de situatie, kunt u voor een consult bij de kinderfysiotherapeut langs.

Mocht u vragen hebben over de motorische ontwikkeling van uw kind, dan kunt u zonder verwijzing van een arts bij ons terecht.

Kinderfysiotherapie