Schrijftherapie / Mesker

Schrijven is een hele belangrijke, maar ook complexe vaardigheid. Het is een psychomotore activiteit. Om goed te kunnen leren schrijven, is het belangrijk dat een kind neurologisch voldoende rijp is.

Veel ontwikkelingsprocessen zoals motoriek, visuele waarneming, organisatievermogen en concentratie spelen een belangrijke rol. Het schrijven moet geautomatiseerd worden, zodat je je kunt richten op de inhoud en niet op hoe je het schrijven aanstuurt.
Op dit moment is er landelijk discussie gaande hoe schrijfonderwijs vorm te geven. Leren we kinderen blokschrift aan of juist het lopend schrift? Moeten ze eigenlijk nog schrijven?

In groep 1 en 2 wordt al gestart met de voorbereidingen voor het schrijven door het uitvoeren van kleutervaardigheden zoals knippen, kleuren, tekenen, scheuren, plakken. Hierdoor ontwikkelt het kind zijn fijne motoriek en een handvoorkeur. Het is dan ook van groot belang om schrijfproblemen te voorkomen door in groep 1 en 2  problemen in de schrijfvoorwaarden op tijd te signaleren.

Schrijfvoorwaarden:

  • De grove en fijne motoriek moet goed ontwikkeld zijn: rompbalans, ooghandcoördinatie en functionele pengreep.
  • Vormen kunnen waarnemen en onderscheiden.
  • Ruimtelijk inzicht moet ontwikkeld zijn, oriëntatie in de ruimte en op het platte vlak: links/rechts/onder/boven moet bekend zijn.

Schrijfproblemen kunnen zijn:

  • Het handschrift is onleesbaar.
  • Het tempo is te laag of te hoog.
  • Letter en cijfer omkering.
  • Het kind klaagt over schrijfkramp.
  • Het schrijven kost te veel energie, is te belastend en niet leuk.

 

Schrijftherapie/ Mesker

Na onderzoek naar de schrijfvoorwaarden en het schrijven, zal de behandelend kinderfysiotherapeut een passende behandelvorm adviseren om het probleem op te lossen.

 

Meskertherapie

Een specialistische behandelvorm is Meskertherapie. M.b.v. de Psychomotore Dominantietest vlgs Mesker (PmDT) wordt onderzocht in welke neurologische rijpingsfase een kind zich bevindt, waar de ontwikkeling is ‘vastgelopen’, of een kind Li-of Re-handig is en wordt de samenwerking tussen de beide hersenhelften onderzocht. Ook de griptest maakt onderdeel uit van het onderzoek: deze test laat zien hoe de gevoelsfunctie van vingers en duim van beide handen is ontwikkeld (door geblinddoekt betasten van een specifiek voorwerp).

Na het onderzoek worden adviezen gegeven of vindt behandeling plaats met gebruikmaking van het Meskerbord. Door met twee handen tegelijk op een rechtopstaand bord dezelfde symmetrische bewegingen uit te voeren, wordt de samenwerking tussen de hersengebieden gestimuleerd en bevorderd. Vooral de hersenbalk wordt op deze manier aan het werk gezet. Hierdoor ‘rijpen’ bepaalde verbindingen, die nodig zijn voor het ontwikkelen van het leerproces, waaronder taal, leren lezen en schrijven. Daarnaast wordt de ontwikkelingsneurologie van de handmotoriek gestimuleerd.