WGBO

 

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ligt aan de basis van alle zorgverlening. In de WGBO staan de rechten en plichten van cliënten die zorg krijgen.

Algemene informatie hierover staat op Rijksoverheid.nl.

 

Rechten en plichten patiënten

 

Plichten die u als patiënt heeft

  • U informeert uw arts zo goed mogelijk en verleent uw medewerking die nodig is voor een goede zorgverlening;
  • U moet uw hulpverlener of zorginstelling betalen.

Meer informatie over WGBO kunt u vinden op de website van de rijksoverheid.

WBGO