OKI-B

OKI-B staat voor: ouder-kind interactie bewegingsspel.

OKI-B is een behandeling voor ouders/verzorgers en kinderen van 3 maanden tot de leeftijd van 9 à 10 jaar, waarbij de opvoeding en ontwikkeling van het kind niet vanzelfsprekend verlopen.
De behandeling richt zich er op ouders inzicht te geven in de sensorische informatieverwerking van hún kind en adviezen te geven hoe hiermee om te gaan.
Zo zal de sensomotorische ontwikkeling weer meer vanzelf verlopen. OKI-B is gebaseerd op principes van Sherborne Developmental Movement en sensorische informatieverwerking.

 

OKI-B: ouder-kind interactie bewegingsspel

Bij het opvoeden van kinderen, waarbij de ontwikkeling anders verloopt, worden extra vaardigheden gevraagd van ouders om hiermee om te gaan. Kinderen kunnen lastig, prikkelgevoelig gedrag laten zien en/of achter lopen in hun sensomotorische ontwikkeling. OKI-B is een mooie behandelvorm, waarbij ouder en kind fysiek met elkaar spelen en waarbij zowel regulering, motorische ontwikkeling als ouder-kind interactie aan bod komen. Door beweging leert het kind zijn eigen lichaam beter kennen en de (bewegings) mogelijkheden te vergroten. Samen met de ander zijn er verschillende vormen van contact en communicatie mogelijk.

Een OkI-B sessie bestaat uit 14 – 18 contactmomenten o.l.v. een kinderfysiotherapeut: een intake, 7-10 behandelingen en een evaluatie. Bij aanvang en zonodig op het eind van het behandeltraject worden video’s gemaakt van de spelvormen en met ouders/verzorgers besproken.