Sherborne

Sherborne is een methode, waarmee kinderen door middel van lichaamscontactspelletjes leren om goed op hun eigen lichaam en dat van anderen af te stemmen. Door afwisselend samen te werken, te ervaren dat er voor je gezorgd wordt en door het inzetten van eigen kracht groeit hun zelfvertrouwen en lichaamsbewustzijn. Ze leren hoe ze op een prettige manier contact kunnen maken en zich kunnen uiten door middel van lichaamstaal. Sherborne is uniek in het scala van sociale vaardigheidsprogramma’s, omdat het een methode is die spelen, aanraken en bewegen als uitgangspunt heeft. Het leren gebeurt door voelen, beleven en mogelijkheden onderzoeken.

D.m.v. Sherborne leert het kind: 

  • Het ontwikkelen van een positief zelfbeeld.
  • Het ontwikkelen van de bekwaamheid om relaties aan te gaan en met anderen te communiceren.

De bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne wordt ook geïntegreerd in andere kinderfysiotherapeutische behandelvormen, zoals OKI-B en met groepjes kinderen.

Kinderfysiotherapie voor kleuters