Intro Kinderfysiotherapie

Bij de geboorte is het centrale zenuwstelsel van een kind nog niet volgroeid. De ontwikkeling van zenuwcellen en hun uitlopers blijft nog zeker voortduren tot hun zevende levensjaar.
Bij de meeste kinderen vindt deze ontwikkeling op een natuurlijke manier plaats. Door te spelen en te bewegen, ontwikkelen ze hun motoriek en zintuigen.
Sommige kinderen hebben echter een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Een probleem in de sensorische informatieverwerking of in het motorisch leren of aandoening aan het zenuwstelsel, het houdings- en het bewegingsapparaat, de organen of de zintuigen kan hier een oorzaak van zijn. Behandeling door een kinderfysiotherapeut biedt in een dergelijk geval vaak oplossingen voor het functioneren van het kind.

Bij kinderfysiotherapie kinDD kunt u als ouder/verzorger terecht met uw vragen over uw kind. Wanneer uw kind is aangemeld en de hulpvraag in kaart is gebracht, bespreken we met u, na onderzoek, de meest passende behandelvorm.

Kinderfysiotherapie kinDD