AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens. Op deze registratie is de AVG-wet van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn vastgelegd in onze privacy verklaring, welke u hieronder kunt downloaden.

Klik hier om de informatie in PDF te openen.

 

AVG privacy