Kinderfysiotherapie kinDD

Zuigeling en baby

Zuigeling en baby

Direct naar de geboorte begint een zuigeling zich op diverse vlakken te ontwikkelen. De sensomotorische ontwikkeling is één van deze vlakken. In de meeste situaties verloopt de motorische ontwikkeling van de ene mijlpaal naar de andere zonder extra externe stimulatie nodig te hebben. Buiten het feit om, dat elk kind zijn eigen tempo van ontwikkelen heeft, ontstaat er bij sommige zuigelingen en baby's een knik in de ontwikkelingslijn. Met hulp van een kinderfysiotherapeut kan de ernst van deze afwijkende ontwikkelingslijn uitgezocht worden. De kinderfysiotherapeut kan middels tips, adviezen en specifieke spelletjes helpen om de verdere ontwikkeling te stimuleren.

Denk hierbij aan: prikkelgevoeligheid, veel huilen, overstrekken, een voorkeurshouding, plagiocephalie, een tonus- of mobiliteitsprobleem zijn risicofactoren voor de motorische ontwikkeling. 

Ook volgen wij zuigelingen en baby’s in hun sensomotorische ontwikkeling, wanneer er een verhoogd risico is op het ontwikkelen van sensomotorische achterstand. Zo kunnen we in een vroeg stadium bijsturen en adviseren. 

Voorbeelden:  prematuriteit, gendefecten of orthopedische afwijkingen.

Kinderen tot 2 jaar behandelen wij aan huis.
Hoofdlocatie
Schaafdries

Mw. P.A.E. Daanen,

Schaafdries 8
5371 NJ Ravenstein
info@kinDD.nl
T 0486-413426

Behandellocatie
De Springplank

Mw. E.M. Derksen,

Tussen de Eiken 109
7325 HH Apeldoorn
info@kinDD.nl
T 06-21425028


© Kinderfysiotherapie kinDD 2020