Fitkids en beweeggroepen

Fitkids zijn beweeggroepen voor kinderen van 6 – 18 jaar.

 

Voor wie

Voor kinderen met een chronische ziekte of beperking, voor kinderen die moeite hebben met meedoen met leeftijdgenootjes op school of tijdens sport en spelactiviteiten door een beperkte fysieke fitheid en/of onvoldoende motorische vaardigheden.

Onderliggende oorzaken kunnen zijn
 • ademhalingsproblemen
 • chronische aandoeningen
 • herstel na een periode van ziekte
 • motorische achterstand (DCD)
 • orthopedische ptoblemen
 • overgewicht
 • inactiviteit
 • conditie- en krachtproblemen

 

Hoe
 • kleine groepjes: zoveel mogelijk ingedeeld op leeftijd
 • we werken aan vooraf door / met het kind gestelde individuele doelen
 • begeleiding: door een kinderfysiotherapeut
Fitkids

Groepjes peuter- kleuter

Kinderen leren op verschillende manieren. Een belangrijk voorwaarde voor leren, is plezier hebben. Daarnaast leren kinderen ook van elkaar. Hierbij kan behandeling samen met leeftijdgenootjes passend zijn. De interactie met andere kinderen en ouders komt hierbij eveneens aan bod. De groepjes  bestaan maximaal uit 4-5 kinderen en worden begeleid door een kinderfysiotherapeut.

Kinderfysiotherapie in een groepje, waarbij de motorische ontwikkeling  wordt gestimuleerd en de ouder-kind interactie wordt verstevigd middels motorisch spel.

 

 • Ouder-kind groepjes voor kinderen van 2 – ca 4 jaar
 • Peuter en kleuter groepjes voor kinderen tot ca 6 jaar
 • Peutergym op locatie Schaafdries