Corona (Covid-19) protocol

 Veiligheid voor iedereen: patiënt én medewerker!

Bij behandeling op de praktijklocatie of thuis hanteren wij de volgende regels:

  • Ouder/verzorger en kind wassen bij binnenkomst en verlaten van behandellocatie hun handen.
  • Afspraken worden afgezegd als er bij koorts of griepverschijnselen  een positieve covid test is bij ouder e/o kind.
  • Afspraak wordt afgezegd als de behandelaar een positieve covid test heeft.

Overige hygiëne maatregelen zoals geadviseerd door het RIVM

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes

Wij maken met ouders/ verzorgers en ketenpartners verdere afspraken, zodat de zorg met zo min mogelijk risico voor patiënt en behandelaar geboden kan blijven worden.