Corona (Covid-19) protocol

Veiligheid voor iedereen: patiënt én medewerker!

Bij behandeling op de praktijklocatie of thuis hanteren wij de volgende regels:

  • Ouder/verzorger en kind wassen bij binnenkomst en verlaten van behandellocatie hun handen.
  • We houden zo veel mogelijk 1,5 meter afstand.
  • Afspraken worden afgezegd als er koorts of griepverschijnselen zijn bij ouder e/o kind ouder dan 6 jaar.
  • Afspraak wordt afgezegd als de behandelaar griepverschijnselen heeft.
  • Gebruikte materialen zoals matten, ballen, ed worden na de behandeling gedesinfecteerd.

Overige hygiëne maatregelen zoals geadviseerd door het RIVM

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden
  • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten hebt

Wij maken met ouders/ verzorgers en ketenpartners verdere afspraken, zodat de zorgzorg met zo min mogelijk risico voor patiënt en behandelaar geboden kan blijven worden.