Kinderfysiotherapie KinDD

WGBO

WGBO

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ligt aan de basis van alle zorgverlening. In de WGBO staan de rechten en plichten van cliënten die zorg krijgen.

Algemene informatie hierover staat op Rijksoverheid.nl

Rechten en plichten patiënten

Plichten die u als patiënt heeft

  • U informeert uw arts zo goed mogelijk en verleent uw medewerking die nodig is voor een goede zorgverlening;
  • U moet uw hulpverlener of zorginstelling betalen.

Meer informatie over WGBO: informatie kunt u vinden op de website van de rijksoverheid.
Hoofdlocatie
Schaafdries

Mw. P.A.E. Daanen,

Schaafdries 8
5371 NJ Ravenstein
info@KinDD.nl
T 0486-413426

Behandellocatie
De Springplank

Mw. E.M. Derksen,

Tussen de Eiken 109
7325 HH Apeldoorn
info@KinDD.nl
T 06-21425028


© Kinderfysiotherapie kinDD 2020