Kinderfysiotherapie KinDD

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

In ons huishoudelijk reglement staat beschreven, hoe kinderfysiotherapie wordt vergoed, wanneer er een verwijsbrief nodig is en welke regels er gelden. Er zijn 3 vragen verband houdend met privacy, waar we graag schriftelijk uw antwoord op hebben. Daarom vragen wij u dit formulier bij aanvang van de behandeling te ondertekenen en deze vormt onderdeel van het dossier.

Naast het ondertekenen van het huishoudelijk reglement vragen we u om ook een toestemmingsverklaring te tekenen (o.a. voor het opvragen en uitwisselen van informatie bij derden).
Hoofdlocatie
Schaafdries

Mw. P.A.E. Daanen,

Schaafdries 8
5371 NJ Ravenstein
info@KinDD.nl
T 0486-413426

Behandellocatie
De Springplank

Mw. E.M. Derksen,

Tussen de Eiken 109
7325 HH Apeldoorn
info@KinDD.nl
T 06-21425028


© Kinderfysiotherapie kinDD 2020